У січні 2017 р. в КЗОЗ «ОДКЛ №1» під керівництвом завідувача пульмонологічним відділенням Пасічник Олени Валеріївни проведено школу матерів дітей, хворих на муковісцидоз. Це вже не перша зустріч, коли доброзичливі лікарі нашої лікарні приймають батьків, які зустрілись з таким важким захворюванням у своїй родині. Тут є можливість поділитися, отримати важливі та необхідні поради, узнати інформацію щодо особливостей догляду за дитиною, хворою на муковісцидоз.

       Олена Валеріївна доповіла, що у липні 2016 року був затверджений новий уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги хворим на муковісцидоз №723 від 15.07.2016, та освітила його головні аспекти.

         Під час проведення заходу були освітлені питання про необхідність постійного клінічного моніторингу дитини, хворої на муковісцидоз, з виконанням визначеного переліку діагностичних обстежень з певною кратністю на рік (згідно протоколу №723 від 15.07.2016р.).

    Також батьки були ознайомлені з відео-матеріалами міжнародного науково-практичного семінару «Муковісцидоз у дітей та дорослих: проблеми діагностики, лікування та моніторингу стану здоров'я» (грудень 2016 р. м Дніпро), де французькі спеціалісти Hughes Gauchez та Mathilde Proffit показали техніку проведення кінезітерапії та використання дихальних тренажерів.